Doneren - Aftrekbaarheid

Voor de inkomstenbelasting geldt voor de aftrek van de gift het volgende:

  1. de gift moet schriftelijk vastgelegd zijn – een bankafschrift van een overboeking aan de Stichting met de vermelding ‘gift’ is daarvoor voldoende;
  2. uw giften aan ANBI’s in één jaar zijn in totaal meer dan 1% van uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek met een minimum van € 60;
  3. het aftrekbare bedrag is het bedrag dat de giften meer zijn dan het bedrag genoemd onder punt 2 hierboven tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek;
  4. uw verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, is uw inkomen uit loon, winst uit onderneming of overige werkzaamheden en (pensioen)uitkeringen verminderd met de aftrek eigen woning en lijfrentepremies (Box I inkomen) plus inkomen uit aanmerkelijk belang (Box II inkomen) plus inkomen uit vermogen (Box III inkomen), maar zonder aftrek van alimentatie, levensonderhoud kinderen, kosten monumentenwoning, zorgkosten en dergelijke;
  5. voor fiscale partners worden giften en verzamelinkomen samen geteld; u mag vervolgens kiezen wie welk deel van het aftrekbare bedrag gebruikt;
  6. de drempel van punt 2 hierboven en het maximum van punt 3 hierboven gelden niet uw - gift is dus volledig aftrekbaar- als u bij notariële akte uzelf verplicht om ten minste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag te schenken. Neem svp contact op met de Stichting als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken.

Voor de Vennootschapsbelasting (als uw BV een gift doet) geldt voor de aftrek dat deze ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100 000 bedraagt. In overleg is er voor bedrijven de mogelijkheid van sponsoring op een zodanige wijze dat betalingen aan de Stichting gelden als volledig aftrekbare bedrijfskosten.

De Stichting is geen schenkingsrecht (Schenkbelasting) verschuldigd.

De Stichting is niet aangemerkt als culturele instelling in de zin van de Geefwet, de extra aftrek voor ‘culturele giften’ uit deze wet zijn dus niet van toepassing.

Voor meer informatie mailt u aan secretaris@duttendelwittebrug.nl.

« terug naar doneren