Doneren


DE ACTIE IS AFGEROND EN ER WORDEN GEEN DONATIES MEER GEVRAAGD VOOR HET HAN STIJKELPLEIN. WE LATEN ONDERSTAANDE TEKST GEMAKSHALVE STAAN UIT RESPECT VOOR AL DEGENEN DIE AAN DIT PROJECT HEBBEN BIJGEDRAGEN. DONATIES DIE WORDEN ONTVANGEN ZULLEN DOOR DE STICHTING WORDEN AANGEWEND VOOR HAAR ALGEMENE DOELSTELLINGEN.

Doneren

U kunt op drie manieren uw bijdrage aan de actie 'handen ineen' leveren:

  1. U kunt nu al geld overmaken op gironummer 8367354 ten name van de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug o.v.v. 'handen ineen'. Als het plan onverhoopt geen doorgang vindt doordat het limietbedrag niet wordt gehaald, dan zal uw bijdrage worden teruggestort.
  2. U kunt uw bijdrage schriftelijk toezeggen d.m.v. een email aan secretaris@duttendelwittebrug.nl (graag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer). Uw bijdrage zal dan worden opgevraagd zodra uitzicht bestaat op realisatie van het streefbedrag.
  3. U kunt een bijdrage doen in de vorm van sponsoring van een van de 47 objecten.

Sponsoring van de 47 objecten

De organisatie heeft het plan opgedeeld in 47 objecten, die apart gesponsord kunnen worden. Dit kan dus zijn de Haagse social sofa, een van de bomen, een van de groenbakken, de vlaggenmast, de beplanting, een LED lantaarnpaal enz. Het getal 47 staat centraal in de actie omdat dit het aantal leden betrof van de Han Stijkelgroep.

Klik hier voor een overzicht van de individuele sponsorobjecten van het plan.

De sponsors die een object financieren (dit kan ook een groep zijn, bijvoorbeeld een straat) zullen met naam worden genoemd op deze website. Neem hiervoor contact op met de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug via secretaris@duttendelwittebrug.nl.

Profiteer van de actiebonnen

Een aantal sponsors is bereid gevonden om indrukwekkende kortingen te geven of aanbiedingen te doen als u meedoet aan de actie:

Bij al deze acties geldt dat u tenminste € 50 moet hebben gestort om van de acties gebruik te kunnen maken.

Er zijn actiebonnen gemaakt, die ondermeer zijn verspreid in de brief aan alle wijkbewoners. Maar als u hier klikt, kunt u de actiebonnen als pdf downloaden en uitprinten.

Profiteer van een fiscaal voordeel

De Stiching heeft een zgn. ANBI status. ANBI staat voor 'algemeen nut beogende instelling'. Deze status is toegekend door de Belastingdienst. Meer informatie over ANBI's kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

De toekenning van de ANBI status betekent dat giften aan de actie meetellen voor de giftenaftrek in de Inkomstenbelasting (als u zelf een gift doet) en voor Vennootschapsbelasting (als een BV of een NV een gift doet). Dit betekent dus dat uw gift aan de actie onder bepaalde voorwaarden volledig fiscaal aftrekbaar is, net als bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek.

En dat betekent weer dat u mogelijk het deel dat voor aftrek in aanmerking komt (en dat kan oplopen tot de helft van uw gift!) - als u wilt - al binnen enkele maanden aan u overgemaakt kunt krijgen van de belastingdienst middels een voorlopige aangifte.

Bij grotere giften is de Stichting bereid om te bemiddelen en u vrijblijvend te adviseren over hoe u uw teruggave kunt realiseren. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, mailt u dan naar secretaris@duttendelwittebrug.nl.

Om vast te stellen of u voor belastingaftrek in aanmerking komt, gelden speciale regels. Klik hier als u deze regels wilt lezen.