Nieuws

Op deze pagina kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de actie 'Handen ineen voor het Han Stijkelplein'. De ontwikkelingen zullen in een blogstijl worden bijgehouden.


MEI 2014

Op 4 mei 2014 zal vanaf 19:45 uur voor de derde maal dodenherdenkingsbijeenkomst plaatsvinden op het Han Stijkelplein. Bij het beeld ‘De Vogelvechter’ zal stilgestaan worden bij de helden van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Een bijeenkomst voor jong en oud, om de verbinding te maken tussen toen en nu en straks, zodat de straatnamen in onze buurt ook werkelijk inhoud en lading krijgen. Een ontmoeting van buurtgenoten; poëzie, muziek, 2 minuten stilte en een bloemlegging omlijsten het samenzijn op 4 mei a.s..

Wij zijn met name verheugd dat de spreker dit jaar Victor Laurentius zal zijn. De heer Laurentius is historicus en voorzitter van de Stichting Peter Tazelaar. Hij is schrijver van meerdere boeken over de Tweede Wereldoorlog, waaronder het boek over Peter Tazelaar (De grote Tazelaar: ridder & rebel), de verzetsheld en Engelandvaarder, die in werkelijkheid degene was die als spion in rokkostuum werd afgezet op het strand van Scheveningen (zoals de bekende filmscene uit Soldaat van Oranje). Het laatste werk van Laurentius is de biografie van Toto Koopman (De Javaanse), de Indische ‘mata hari’ in de Tweede Oorlog. Meer hierover en over de stichting op de website van de Tazelaarstichting.


APRIL 2014

De finale rekening van de gemeente ad EUR 14.000 is betaald, onmiddellijk nadat alle toegezegde bijdragen van charitatieve fondsen en donateurs zijn ontvangen. Op de Algemene Vergadering van de Wijkvereniging op 12 mei 2014 in Oldeslo (zie website van de wijkvereniging) zal volledige verantwoording afgelegd worden van de ontvangsten en bestedingen van de actie Handen Ineen.


FEBRUARI 2014

Op 18 februari 2014 vond de feestelijke heropening plaats van het geheel vernieuwde Han Stijkelplein. Wethouder Marnix Norder prees wijkvereniging Duttendel & Wittebrug voor het doorzettingsvermogen en de brede samenwerking. 'Jullie zijn het tweede bewonersinitiatief in Den Haag dat slaagt' zei de zichtbaar tevreden wethouder.

Vele donateurs, vrijwilligers en buurtbewoners gaven acte de présence. De driekleur wapperde vrolijk in de koude februarimiddag. Ook de plaquette, bevestigd op de gevel van de woon/bedrijfspanden, was bedekt met de Nederlandse vlag. De onthulling van de plaquette - de officiële openingshandeling - deed de wethouder samen met de heer en mevrouw Osieck. Zij waren de inspiratoren van het initiatief en zien hun droom verwezenlijkt.

Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug heeft ruim € 50.000 bijgedragen aan de herinrichting van het Han Stijkelplein. Samen met het projectteam van stadsdeelkantoor Scheveningen is constructief én 'zuinig' samengewerkt om het beste resultaat te bereiken. Vanuit de wijk hebben de leden van de commissie Han Stijkelplein van alles georganiseerd om fondsen te werven, zoals huis- en buurtconcerten. Voorzitter Marjon Margés van de commissie noemde het in haar speech 'met goede plannen en goede mensen is alles mogelijk'. Klik hier voor de speech van Marjon Margés waarin zij ook uitgebreid alle betrokkenen dankt.

Met de officiële ingebruiksstelling van het vernieuwde plein start ook een nieuwe fase voor het bestuur van de wijkvereniging. Aansluiten bij plannen van de gemeente om plaatsen die vrede, verzet en vrijheid symboliseren, in de schijnwerper te zetten.

Trots op het resultaat, de cohesie en de nieuwe vriendschappen in de wijk werd het glas geheven op het verleden, het nu en de toekomst. De kinderen van de Vrije School hielpen om alle aanwezigen hun drankje aan te reiken!


NOVEMBER/DECEMBER 2013

Het is zover, het Han Stijkelplein in de verzetsheldenbuurt van Duttendel, wordt vernieuwd. Op maandag 18 november jl. begonnen de werkzaamheden om het plein een nieuw élan te geven. Eigentijdse bestrating, banken, bloemen en véél meer groen. Op een grijze maandagmorgen was het op het Han Stijkelplein opmerkelijk druk: mannen in oranje hesjes, sjofels, kruiwagens. De eerste klinkers werden om half negen al opgeschept voor hergebruik in het definitieve plan voor de herinrichting van het Han Stijkelplein. Het is de bedoeling dat medio december de bestrating in patronen is aangebracht en banken, verlichting, fietsbeugels en de twee grote groenbakken (10x5m) zijn geplaatst. De 4 nieuwe bomen en groenvoorziening in de bakken volgen uiterlijk februari 2014, alles in samenspraak met bewoners, gemeente en wijkbestuur. Het beeld De Vogelvechter van Frank Letterie krijgt een prominente plaats midden op het plein. Het Han Stijkelplein krijgt nieuw leven.

Van de gelden die zijn opgehaald is inmiddels in overleg met de gemeente een eerste bedrag van EUR 40.000 overgemaakt. Klik hier voor de rekening van de gemeente en hier voor het bewijs van de overmaking. Het resterende bedrag zal worden overgemaakt zodra het project is afgerond.


SEPTEMBER 2013

De Stichting Vrienden van Duttendel & Wittebrug heeft een akkoord bereikt met de gemeente Den Haag voor de herinrichting van het Han Stijkelplein. Het project gaat dus door!

De fondsenwerving van de actie Handen Ineen voor het Han Stijkelplein heeft in totaal een bedrag van € 54.500 opgebracht in de vorm van donaties, toezeggingen en bijdragen van wijkbewoners. De gemeente zal in elk geval een bedrag van € 60.000 aanvullen, zodat een toereikend budget aanbesteding van het plan mogelijk maakt.

Het convenant van maart 2012 ging uit van een totaalinvestering van € 180.000, waarvan de wijkvereniging de helft zou bijeenbrengen, waarna de gemeente de andere helft zou aanvullen, incl. de aanbesteding, uitvoering, onderhoud van het project. Inmiddels heeft voortschrijdend inzicht geleid tot het schrappen van de ‘social sofa’ (ten gunste van goede zitbanken), het beperken van de technische dienstverlening van de gemeente zelf en het gebruik maken van veranderende marktomstandigheden.

Ton Deurloo Architecten, gevestigd op het Han Stijkelplein, heeft tijdens de zomermaanden de bestekken uitgewerkt. De gemeente gaat binnenkort de aanbesteding aanbesteden bij 3 aannemers. Het is de bedoeling om vóór het einde van 2013 de werkzaamheden af te ronden en begin volgend jaar de nieuwe bomen te planten. Klik hier voor de brief waarin de gemeente bevestigt dat de werkzaamheden zullen worden aanbesteed en plaats zullen vinden.

De wijkvereniging int momenteel de financiële toezeggingen die door wijk- en pleinbewoners zijn gedaan. Ook zullen de bijdragen van Fonds 1818 en de Gravin Van Bylandtstichting in dank worden aanvaard.

Voorafgaand aan de eerste spade in de grond vindt de informatieavond plaats op donderdag 31 oktober 2013, van 19:30 – 20:30 uur, Ton Deurloo Architecten, Han Stijkelplein 20, Den Haag.
U bent van harte welkom.


MEI 2013

'Kom vanavond met verhalen' - het bestuur van de wijkvereniging organiseerde voor de tweede achtereenvolgende keer een 4 meiherdenking op het Han Stijkelplein. Dat de behoefte bij jong en oud aanwezig is om stil te staan bij allen die hun leven gaven in de Tweede Wereldoorlog, bleek uit de opkomst van meer dan 100 wijkbewoners en gasten. Wijkbewoonster Nelly van Kruijssen droeg 3 gedichten over de oorlog, geschreven door haar echtgenoot André.

Na het gezamenlijke Wilhelmus en de bloemlegging door het wijkbestuur bij het beeld De Vogelvechter van Frank Letterie volgden bloemstukken, boeketten, losse bloemen van de aanwezigen. Daarop sprak Marjon Margés, voorzitter van de Stichting Vrienden van Duttendel en Wittebrug, de 4 meirede uit. Marjon sprak daarbij over de bekende en vooral onbekende verhalen van de oorlog, vrij naar het gedicht 'kom vanavond met verhalen' van Leo Vroman. Ze riep daarna op om de expositie te bekijken, die voor de gelegenheid was ingericht in een van de etalages van het Han Stijkelplein.

De expositie is een visueel vervolg op het artikel dat enige maanden geleden in deze Badgazet stond over de Haagse verzetstrijder Adriën Moonen. Met behulp van het archief van de familie Moonen zijn verschillende objecten en geschriften op de panelen afgebeeld. Zo is onder meer de beroemde afscheidsbrief die Moonen schreef enkele uren voordat hij werd gefusilleerd, afgebeeld samen met diverse foto's en de zgn. wasbriefjes die uit het Oranjehotel werden gesmokkeld.

Klik hier voor enkele foto’s van de herdenking.
Klik hier voor een overzicht van de panelen van de expositie.
Bovendien heeft Reinier Pestman, voormalig bestuurslid van de Stichting Vrienden van Duttendel & Wittebrug een uitgebreide videoreportage gemaakt. Klik hier of op onderstaand plaatje om deze reportage te bekijken.

© 2013 Reinier H. Pestman/Den Haag/Duttendel


MAART 2013

Het bestuur is alweer bezig met de voorbereiding voor de herdenking van 4 mei 2013. Reserveer alvast in uw agenda dat u dit jaar de herdenking wederom op het Han Stijkelplein bijwoont!

Tegelijkertijd bereidt het bestuur de Algemene Ledenvergadering voor op 22 april in Oldeslo. Op deze vergadering zal het bestuur een toelichting geven op de stand van zaken, en een voorstel doen om uit de algemene middelen van de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug een financiële bijdrage te doen. Meer informatie over de vergadering vindt u op de website van de wijkvereniging. Momenteel is er een totale opbrengst aan donaties en toezeggingen van ruim 37.000 euro. Een mooie score, maar er is dus nog een hoop werk te verrichten! We moeten een bedrag van 90.000 euro halen. In dat geval zal de gemeente de opbrengst verdubbelen en het project realiseren.

FEBRUARI 2013

Het is leuk om te zien dat de activiteiten leiden tot een soort kettingreactie. Het contact met de familie Moonen, gelegd op de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei 2012, heeft geleid tot een interview met Janneke Escher (zie hieronder). Dit interview heeft weer geleid tot onder meer een contact met de Peter Tazelaarstichting. Deze stichting heeft zeer interessante ideeën die wij nu overwegen, en waarover wij hopelijk spoedig meer kunnen vertellen. Met deze contacten hopen we ons netwerk uit te breiden.

JANUARI 2013

Het comité heeft dertien charitatieve fondsen en bedrijven aangeschreven met het verzoek om een bijdrage.

DECEMBER 2012

Op 14 december 2012 vond ten huize van de voorzitter van het wijkbestuur een benefietconcert plaats. Nico de Rooij gaf een vleugelconcert met een zeer gevarieerd repertoire met componisten als Schumann, Chopin, Rachmaninov, Piazolla en Gershwin. Een indrukwekkend hoogtepunt vomde het adagio uit een pianosonate van de Tsjechische componist Gideon Klein. Klein componeerde deze sonate in 1943 op 24 jarige leeftijd in Theresienstadt op een oude tafelpiano. Klik hier voor een foto van Nico de Rooij tijdens het pianoconcert.

Het benefietconcert was een groot succes en heeft geleid tot een opbrengst van ruim duizend euro.

NOVEMBER 2012

Op 5 november heeft het symfonisch orkest Euterpe een benefiet concert gegeven in de aula van de Vrije School te Duttendel. Het benefiet was een groot succes. Er waren ruim 60 bezoekers. Opbrengst 540 euro.

OKTOBER 2012

Op de 4 mei herdenking in 2012 werd contact gelegd met een van de nabestaanden van de familie Moonen die ieder jaar een krans hangen om het bordje bij de Adriën Moonenweg. De eerste jaren werd dit gedaan door de zus van Adriën Moonen, Henriëtte Moonen. Toen Henriëtte enige jaren geleden overleed heeft zij de familie laten beloven om Adriën te blijven herdenken.

Het contact met het familielid heeft weer geleid tot een interview met Janneke Escher, een volle nicht van Adriën Moonen. Dit interview is gepubliceerd in de Badgazet. Klik hier voor het artikel getiteld “Hedenmorgen is mij plotseling aangezegd dat ik om 14:00 gefusilleerd wordt.”

Uit het familiearchief zijn verder een aantal interessante stukken ter beschikking gesteld:

4 mei 2012

De eerste dodenherdenkingsplechtigheid op het plein. Een uitstekende opkomst van zo'n 60 bezoekers. Klik hier voor een foto. Voorzitter Tom Ensink filosofeerde over moed en inzet in de huidige tijd. "Hoe zou ik me eigenlijk opstellen in oorlogstijd?" overdacht hij in zijn toespraak. Klik hier om de volledige toespraak te downloaden. De stilte van het herdenkings¬moment op het Han Stijkelplein werd gevolgd door de klokken van deWaalsdorpervlakte, die op afstand waren te horen. Hanja Nelson, bewoonster van de Badhuisweg, droeg - na een mooie inleiding - een passend gedicht van Ed Hoornik voor, gevolgd door muziek van Elgar. Miro Nieuwenhuis (11 jaar), scholier aan de aan het plein gelegen Vrije School droeg vervolgens het gedicht Oorlogsdochter (anoniem) voor. Voor een foto van Miro en Henja klik hier. Te horen aan de reacties waren de aanwezigen vol lof over de organisatie en het idee van een herdenking op het plein. Volgend jaar hoopt de wijkvereniging Duttendel & Wittebrug op het heringerichte plein opnieuw een waardige 4 meibijeenkomst te organiseren.

1 april 2012

Eerste update van de website. Toegevoegd zijn onder meer een groot aantal historische artikelen op de historie tab. Echt geweldig, met dank aan Stichting Eregraf.

28 maart 2012

Kopij ingeleverd voor het wijkblad de Badgazet. Hierin wordt ook melding gemaakt van het 4 mei evenement dat wij gaan organiseren. Blijf op dit deel van de site op de hoogte.

20 maart 2012

Verspreiding actiebrief en folder door vrijwilligers in de wijken Duttendel & Wittebrug. Eerste reacties en toezeggingen stromen binnen!
Naast actiebrief is ook de convocatie voor de algemene ledenvergadering van de wijkvereniging rondbezorgd. Een primeur: de vergadering zal plaatsvinden op 16 april 2012 op het vernieuwde Madurodam! De directeur zal persoonlijk een presentatie geven. Kijk op de website www.duttendelwittebrug.nl voor meer informatie.

14 Maart 2012

Ondertekening convenant in de kiosk op het Han Stijkelplein door Wethouder Marnix Norder in bijzijn van pers en bewoners. Klik hier voor een foto.

Voorgeschiedenis

Er is meer dan twee jaar gewerkt aan de herinrichting van het Han Stijkelplein! Op de website van de Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug is vanaf februari 2010 bijgehouden hoe het herinrichtingsplan tot stand is gekomen. Klik hier om een mooi en compleet overzicht te krijgen van de voorgeschiedenis tot en met 2011.