Wie is wie?

De fondsenwerfactie valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug (hierna te noemen "Stichting"). Dit is een bestaande stichting die gelieerd is met de Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug (hierna te noemen "Wijkvereniging"). De bewoners van de wijken Duttendel en Wittebrug doneren al jaren aan de Stichting. Dit gebeurt met de sponsorbrief die ieder jaar bij de wijkbewoners op de mat valt. De middelen die in de loop der jaren op deze wijze vergaard zijn, zullen niet gebruikt worden voor de actie 'handen ineen'. Het geld voor het renovatieplan zal dus geheel uit de wervingsactie moeten worden gehaald. Indien het streefbedrag onverhoopt niet wordt gehaald, zal de opbrengst van de actie in beginsel terug worden gestort aan de donateurs, tenzij de gemeente natuurlijk alsnog bereid wordt gevonden het plan in acceptabele vorm ten uitvoer te leggen. Het is dus ook belangrijk dat u bij iedere gift duidelijk vermeldt 'handen ineen' zodat de Stichting weet dat het om een actiedonatie gaat.

Het bestuur van de Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug is democratisch gekozen door de algemene ledenvergadering van deze vereniging (waar iedere wijkbewoner automatisch deel van uitmaakt). Deze personen hebben eveneens zitting in het bestuur van de Stichting. De personen die in de besturen zitten zijn:

Het bestuur is bereikbaar via secretaris@duttendelwittebrug.nl alsmede per telefoon (Marjon op 06-24320032 en Tom op 06-22693378).

Het bestuur zet zich geheel belangeloos in voor deze actie. Marjon is in het dagelijkse leven partner bij Nassau Executive Search te Den Haag. Tom is advocaat te Rotterdam bij Ploum Lodder Princen advocaten & notarissen. Æde is gepensioneerd oud Shell medewerker.

Binnen de Wijkvereniging is een commissie-Han Stijkelplein opgericht die al twee jaar bezig is aan het plan. De commissie wordt voorgezeten door Marjon Margés en bestaat uit bewoners en ondernemers die aan of bij het Han Stijkelplein woonachtig zijn:

Rondom de Stichting en de Wijkvereniging opereert een groep mensen die zich voor het plan hebben ingezet:

Last but not least mogen Rolf van Nauta Lemke en Reinier Pestman niet onvermeld blijven. Zij hebben meer dan twee jaar geleden het initiatief genomen tot de renovatie van het Han Stijkelplein, de eerste contacten met bewoners, ondernemers rond het plein en donateurs gelegd, alsmede de eerste gesprekken met de gemeente gevoerd.

Uit deze periode zouden wij eveneens niet onvermeld willen laten de voormalige directeur van het Stadsdeelkantoor Silvia Korevaar. Silvia heeft in de eerste periode een onmisbare rol gespeeld bij de totstandkoming van het project. Silvia is in februari 2012 helaas overleden.

Zonder al deze bijdragen zou de actie niet staan waar zij nu staat. De Stichting en de Wijkvereniging zijn deze mensen dan ook zeer dankbaar voor hun inzet.

Maar de actie wordt natuurlijk pas echt een succes als het streefbedrag wordt gehaald en het plan ten uitvoer wordt gelegd. En daarvoor is uw steun nodig. Daarom roepen de Stichting en de Wijkvereniging u op uw donatie aan de actie te doen! Wilt u doneren, klik dan hier.